Support
www.purandarcoffee.com
02 990 8683, 089 8193724
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
guest
สุพัตรา
- Guest -

Post : 26/03/2018 08:26     หมวดหมู่สินค้า: กาแฟปรุงสำเร็จ3อิน1     สินค้า: กาแฟปรุงสำเร็จแอนไทยคาเฟ่ (กล่อง)

กาแฟตราแอนไทยคาเฟ่ 20ซอง/กล่องราคา125 สั่ง2กล่อง 

guest
Amine
- Guest -

Post : 11/03/2018 02:11     หมวดหมู่สินค้า: กาแฟคั่วบด     สินค้า: กาแฟชะมดคั่วบด ตราคิง วีเซิล

Hello We are a coffee company in algeria ( africafe-dz.com) We are interested to buy broken ground coffee. We need 109 tons all months. If you are interested, contact me Thank you

1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์

สำนักงาน               50/1034 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก

                             ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์/ โทรสาร     02 990 8683 เวลา 8.30 – 17.00 น.

มือถือ                    089 819 3724 ทุกวัน