Support
www.purandarcoffee.com
02 990 8683, 089 8193724
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
 

 

เงื่อนไขและข้อตกลง
คำนิยาม
1.            “ห้างฯ” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์
2.             “บริษัท” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ อาจใช้แทนกันได้
3.               “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของห้างฯ ที่ได้ตกลงทำธุรกิจร่วมกัน หรือโดยทำหนังสือคู่สัญญาที่มีลายเซ็นของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการด้วยกัน ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานพันธกิจระหว่างกันว่าจะส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และราคาเป็นกันเอง โดยมีตัวแปรที่สำคัญคือ ลูกค้าของลูกค้าอีกทีหนึ่ง ที่เรียกว่า “ผู้บริโภค” ที่ต้องการสินค้าที่ดีที่สุด ตามความพึงพอใจ
4.               “ผู้รับบริการหรือผู้สนใจ” หมายถึง ผู้ให้ความสนใจสินค้า หรือผู้อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงซื้อสินค้าหรือทำธุรกิจกับทางห้างฯ
5.               “เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย” หมายถึง ผู้แทนของห้างฯ ที่ไปพบผู้ที่คาดหวัง ผู้รับบริการ หรือผู้สนใจโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะเปลี่ยนแปลงภาพของผู้คาดหวัง ผู้รับบริการ และผู้สนใจให้เป็นลูกค้า
 
ติดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์
 
สำนักงานขาย       50/1034 หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์/โทรสาร   02 990 8683
ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยตรงทุกวัน หรือ
Øสำนักงานขาย 02 990 8683 เวลาทำการ จ.- ศ. 9.00 - 17.00 น.
Øหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนกลางของฝ่ายบริหารงานขาย 089 819 3724 ทุกวัน
Øส่งอีเมล์โดยตรงมาที่ E-mail; purandar_coffee@hotmail.co.th
Øเขียนข้อความลงในส่วน comment ในเว็บไซด์
 
 
1.       ลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดของ www.purandarcoffee.com เป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ ถึงแม้จะถูกจัดทำขึ้นโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานขาย (Marketing) เพื่อโปรโมทสินค้าของห้างฯ ก็ตาม และให้ถือว่าเป็นเพียงเว็ปไซด์อย่างไม่เป็นทางการของห้างฯ เท่านั้น
2.       ข้อมูลลูกค้า
รายชื่อของลูกค้าและผู้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของห้างฯ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
การเขียนข้อความในส่วน Comment ที่ไม่ใช่ข้อมูลจริงลงในเว็ปไซด์ www.purandarcoffee.com ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือห้างฯ ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงการพยายามเข้าถึงข้อมูล การแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรายชื่อ ถือเป็นสิ่งผิดกฏหมายและจะถูกลงโทษตามกฏหมาย
ทางห้างฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการดูแลและเก็บรักษารายชื่อและรหัสของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการที่เขียนข้อความในส่วน Comment ของ www.purandarcoffee.comไว้เป็นความลับและจำกัดการเข้าใช้งานที่คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่สมาชิกและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รายชื่อและรหัสของคุณ
ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการระงับการให้บริการ ยกเลิกรายชื่อลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการที่เขียนข้อความลงในส่วน Comment หรือทำการย้ายหรือแก้ไขเนื้อหา หรือยกเลิกการให้บริการออนไลด์นี้
3.          รายละเอียดสินค้า
เว็ปไซด์นี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารงานขายของห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจกาแฟสำเร็จรูปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตกาแฟปรุงสำเร็จหรือใช้ในกิจการอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการนำเสนอสินค้า โดยทางเจ้าหน้าที่พยายามนำเสนอข้อมูลของสินค้าให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามทางห้างฯ ไม่สามารถรับประกันว่ารายละเอียดหรือเนื้อหาของสินค้าดังกล่าว จะไม่มีข้อบกพร่อง หรือจุดผิดพลาดเลย ดังนั้นผู้สนใจหรือผู้รับบริการควรติดต่อกับเจ้าที่ฝ่ายขายโดยตรงเพื่อขอทราบของสินค้าและบริการรวมถึงเงื่อนไขการสั่งซื้อและคืนสินค้า
รูปภาพที่ปรากฏในเว็ปไซด์เป็นสิ่งที่ถูกตกแต่งขึ้นเพื่อความสวยงามไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้
4.          ราคา
ราคากาแฟสำเร็จรูปที่ปรากฏในเว็ปไซด์เป็นราคาขายต่อ 1 กิโลกรัม ในปริมาณ 1 เมตตริกตัน (1,000 กิโลกรัม) ขึ้นไป ราคาอาจเพิ่มขึ้นหากซื้อขายต่ำกว่าปริมาณดังกล่าว และอาจลดลงหากมีการซื้อขายมากกว่า 5 เมตตริกตันขึ้นไป
ราคากาแฟสำเร็จรูปในเว็ปไซด์ เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดกาแฟสำเร็จรูปในต่างประเทศ โดยทางห้างฯ จะใช้ราคาตามใบเสนอราคา (Quotation) ซึ่งระบุระยะเวลาของราคาสินค้าเป็นหลักในการซื้อขาย
5.       เงื่อนไขการสั่งซื้อ การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า
การสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้โดยตรงและให้ยึดตามรายละเอียดของเงื่อนไขในใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มของทางห้างฯ
6.       การปฏิเสธการรับประกันของข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานขายของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพูรันด้าร์ได้จัดทำเว็ปไซด์นี้ รวมถึง ข้อมูล รูปภาพ เนื้อหา และรายละเอียดต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอสินค้าของทางห้างฯ ซึ่งมีความหมายโดยตรงตามที่ระบุ และไม่ได้แสดงหรือรับรองว่ามีความหมายเป็นนัยยะใด ๆ ทั้งสิ้น ในการนำเสนอนี้ ผู้รับบริการหรือผู้สนใจยอมรับว่าการใช้เว็ปไซด์นี้ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว
จากข้อบัญญัติที่กฎหมายบังคับใช้ตามกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ จะไม่รับรองถึงการตีความหมายเป็นนัยยะใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่การรับประกันสินค้าจากการใช้งานที่ถูกต้อง เหมาะสม ห้างฯไม่รับรองการใช้เว็บไซด์ และข้อมูล เนื้อหา วัตถุ ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซด์ ว่าจะทำให้ระบบเซิฟเวอร์ของคุณ หรืออีเมล์ที่ส่งจากบริษัทฯนั้น ปลอดภัยจากไวรัสหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆอย่างสิ้นเชิง โดยห้างฯจะไม่ทำการรับผิดชอบใดๆแก่ผู้เสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซด์นี้ รวมทั้งข้อมูล เนื้อหา วัตถุ ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซด์ โดยไม่จำกัดทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น


 

ไม่พบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์

สำนักงาน               50/1034 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก

                             ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์/ โทรสาร     02 990 8683 เวลา 8.30 – 17.00 น.

มือถือ                    089 819 3724 ทุกวัน