Support
www.purandarcoffee.com
02 990 8683, 089 8193724
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

 

 

 
Company Profile
 
Purandar Limited Partnership
Sales Office        50/1034 Moo 2,
Rangsit-Nakornnayok Road, Bueng Yitho Sub-district,
Thanyaburi District, Pathumthani 12130
Tel/Fax;               +66 (0) 990 8683
                           + 66 (0) 89 819 3724         
ชื่อบริษัท                        ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์
นิติบุคคลประเภท           ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทะเบียนการค้า               0103555016996
วันที่เปิดดำเนินการ         12 มิถุนายน 2555
ทุนจดทะเบียน                1 ล้านบาท          
สำนักงาน                      เลขที่ 50/1034 หมู่ 2 
ถนน รังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130                   
โทรศัพท์/โทรสาร             02 990 8683                         
Website                         www.purandarcoffee.com
Facebook                    Purandar Limited Partnership
Line                             purandarltdpart
E-mail address            purandar_coffee@hotmail.co.th,
                                     sales@purandarcoffee.com


 

รูปแบบการดำเนินงาน
                กาแฟเวียดนาม คือหนึ่งในทีมงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าบริโภคจากประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน ซึ่งให้บริการหลักด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดกาแฟเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประเภท กาแฟปรุงสำเร็จ หรือกาแฟพร้อมดื่ม ได้แก่ กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง (Spray Dried Instant Coffee), กาแฟปรุงสำเร็จ (Instant Coffee Mix), และกาแฟคั่ว-บด (Roasted Ground Coffee)
               กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง (Spray Dried Instant Coffee) คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดกาแฟ (Coffee Bean) ให้มีลักษณะเป็นผง สามารถละลายในน้ำร้อนได้ทันที สะดวกในการชงหรือดื่ม ซึ่งการผลิตกาแฟสำเร็จรูปชนิดนี้คือการทำกาแฟคั่ว-บด แล้วสกัดเอาน้ำกาแฟเข้มข้น นำมาผ่านการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ้นฝอย (Spray Drier) จนได้กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง
                โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ คัดเลือกวัตถุดิบจากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพระดับสากล เพื่อให้ผู้ประกอบการภายในประเทศได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกหลายหลายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
               หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ผลิตอาหารเพื่อนำเข้า เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร โดยมีมาตรการประกันคุณภาพของอาหารเพื่อให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐาน และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อความที่แสดงว่าสถานที่ผลิตนั้นปฏิบัติตามเกณฑ์ Food Safety หรือ Sanitation /Hygiene ที่สอดคล้องกับระบบ GMP ของไทย หรือระบบรับรองคุณภาพ HACCP หรือ ISO
                นอกจากจำหน่ายวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัดพูรันด้าร์ให้บริการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จตามสูตรของทางห้างฯ หรือของผู้ประกอบการเอง โดยทางห้างฯ เป็นผู้ดำเนินการเรื่องพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ (ตามความต้องการของผู้ประกอบการ) จดทะเบียนอาหาร (ขอ อ.ย.) ทุกขั้นตอนของสินค้าเพื่อลดความยุ่งยากของผู้ประกอบการและให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ทันที โดยทางห้างฯ เลือกสถานที่ผลิตกาแฟพร้อมดื่มที่เป็นบริษัทผลิตสินค้าบริโภคชั้นนำของประเทศ
 
สินค้านำเข้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์
ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง (Spray Dried Instant Coffee) แยกได้ 3 ประเภท
1.  กาแฟสำเร็จรูปโรบัสต้า (Robusta Instant Coffee) ผลิตจากเมล็ดกาแฟโรบัสต้า 100% โดยไม่ผสมสารปรุงแต่งอื่น ๆ เหมาะสำหรับนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กาแฟทรีอินวัน (3IN 1) กาแฟเพื่อสุขภาพ, กาแฟผสมสมุนไพร, กาแฟพร้อมดื่มกลิ่นต่าง ๆ, หรือกาแฟเพื่อคุณสุภาพบุรุษ เป็นต้น ด้วยค่าทางเคมี (Chemical Specification), ลักษณะทางกายภาพ (Physical Specification), และคุณสมบัติ (Technical Specification) ของกาแฟสำเร็จรูปโรบัสต้า ที่สามารถนำไปผสมกับเครื่องปรุงชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
2.  กาแฟสำเร็จรูปโรบัสต้าผสมอราบิก้า (Robusta & Arabica Instant Coffee) คือกาแฟสำเร็จรูปโรบัสต้า (Robusta Instant Coffee) ผสมกาแฟสำเร็จรูปอราบิก้า (Arabica Instant Coffee) ในอัตราส่วน 9 ต่อ 1 ผลิตมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟสดโดยเฉพาะ
ส่วนผสมของกาแฟอราบิก้าช่วยให้กาแฟสำเร็จรูปมีความหอมนุ่ม และกลิ่นที่ติดคอผู้ดื่มได้นานกว่ากาแฟพร้อมดื่มทั่วไป
3.  กาแฟสำเร็จรูปผสมอราบิก้า 20% คือกาแฟสำเร็จรูปโรบัสต้า 80% (Robusta Instant Coffee) ผสมกับกาแฟสำเร็จรูปอราบิก้า 20% (Arabica Instant Coffee) เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตกาแฟสำเร็จรูปสำหรับตลาดผู้บริโภคระดับสูง ที่ต้องการความแตกต่างสำหรับการดื่มกาแฟปรุงสำเร็จ
4. กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ในแบรดน์ต่าง ๆ
5. กาแฟคั่วบดในแบรนด์ต่าง ๆ หรือกาแฟสด กาแฟชะมด เป็นต้น
 
 
 
กลุ่มผู้รับบริการ
                ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ สามารถให้บริการกับผู้ประกอบการทุกประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้
1.       โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Factory)
2.       โรงงานกลุ่มธุรกิจ OEM (Original Equipment Manufacturer)
3.       โรงงานกลุ่มธุรกิจ ODM (Original Design Manufacturer)
4.       โรงงานกลุ่มธุรกิจ OBM (Original Brand Manufacturer)
5.       วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME; Small and Medium Enterprise)
6.       ผู้ประกอบการทั่วไป (Entrepreneur)

 
 
 

 

 

 

 

ไม่พบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์

สำนักงาน               50/1034 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก

                             ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์/ โทรสาร     02 990 8683 เวลา 8.30 – 17.00 น.

มือถือ                    089 819 3724 ทุกวัน