Support
www.purandarcoffee.com
02 990 8683, 089 8193724
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

www.purandarcoffee.com

 

 

                ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ คือบริษัทนำเข้าสินค้าบริโภคจากประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน ให้บริการหลักด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์ กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง (Spray Dried Instant Coffee), กาแฟคั่ว-บด (Roasted Ground Coffee) และผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จ (Instant Coffee Mix) จากเวียดนาม 
               กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง (Spray Dried Instant Coffee) คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดกาแฟ (Coffee Bean) ให้มีลักษณะเป็นผง สามารถละลายในน้ำร้อนได้ทันที สะดวกในการชงหรือดื่ม ซึ่งการผลิตกาแฟสำเร็จรูปชนิดนี้คือการทำกาแฟคั่ว-บด แล้วสกัดเอาน้ำกาแฟเข้มข้น นำมาผ่านการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ้นฝอย (Spray Drier) จนได้กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง
                  วัตถุดิบกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงนี้เหมาะสำหรับนำไปเป็นส่วนผสมของกาแฟปรุงสำเร็จ (3 IN 1) เพราะมีค่าทางเคมีและคุณสมบัติที่ผลิตมาเพื่อกาแฟพร้อมดื่มโดยเฉพาะ
                  นอกจากจำหน่ายวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัดพูรันด้าร์ให้บริการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จตามสูตรของทางห้างฯ ที่มีอยู่ 3 สูตร ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นกาแฟสำเร็จรูปชนิด กาแฟสำเร็จรูปผสมอราบิก้า 20% (กาแฟโรบัสต้า 80% ผสม กาแฟอราบิก้า 20%) หรือตามสูตรของผู้ประกอบการเอง โดยทางห้างฯ เป็นผู้ดำเนินการเรื่องพัฒนาสูตรอาหาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ (ตามความต้องการของผู้ประกอบการ) จดทะเบียนอาหาร (ขอ อ.ย.) ทุกขั้นตอนของสินค้าเพื่อลดความยุ่งยากของผู้ประกอบการและให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ทันที
                 นอกจากนั้นกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงรสชาติเยี่ยมจากเวียดนามอีกหลากหลายรสชาติ รวมทั้งกาแฟคั่ว-บด กาแฟชะมด และเมล็ดกาแฟสด
 
               ติดต่อเรา
มือถือ   089 819 3724 (ทุกวัน)
สำนักงาน  02 990 8683 (วันทำการ จ.-ศ. 9.00-17.00 น.)
 

 

 

หจก.พูรันด้าร์
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความน่าอยู่ด้วยการเผยแพร่ “พุทธวจน” คำสอนของตถาคต อรหังตสัมมาสัมพุทธะ ด้วยความหวังว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การส่งเสริมคำสอนของพุทธศาสนา และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
ให้มีการจัดการที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 


 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์

สำนักงาน               50/1034 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก

                             ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์/ โทรสาร     02 990 8683 เวลา 8.30 – 17.00 น.

มือถือ                    089 819 3724 ทุกวัน